Ledenvergadering 5 maart 2015

Ledenvergadering 5 maart 2015

Het HHH en YB bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de ledenvergadering van de Holland Holstein Herds.
De vergadering wordt gehouden op donderdag 5 maart 2015 in ’t Trefpunt Zalen en Partyservice, Stationsweg 25, 8091 AA in Wezep.

De avond begint om 20.00 uur.

Agenda:
– Opening door de voorzitter
– Notulen van de vergadering van 12-01-2015
– Mededelingen
– Presentatie door Thomas Wiethege uit Halver (Duitsland) en Jeroen Kloosterziel (GGI).

Op het melk- en fokveebedrijf van de familie Wiethege worden 110 melkkoeien gehouden, met 140 stuks vrouwelijk jongvee. Daarnaast nog 70 stieren die verkocht worden voor fokkerijdoeleinden. De gemiddelde productie is 11.000 kg melk met 4,20% vet en 3,50% eiwit. De melkveekoppel telt maar liefst 22 excellente dieren. Thomas is eveneens een gerenommeerd jurylid. Het bedrijf van Thomas en Mirjam Wiethege ligt in Halver, in het RUW gebied. Thomas is bestuurlijk actief bij RUW. De stieren van RUW worden in Nederland vermarkt door GGI Holland, waar Jeroen Kloosterziel eigenaar van is. Jeroen verzorgt deze avond de vertaling. Daarnaast gaat hij in op de organisatiestructuur van RUW in Duitsland.

– Rondvraag
– Sluiting

Terug naar het overzicht