Voorjaarsexcursie naar families Grin en Captein te Biddinghuizen

Voorjaarsexcursie naar families Grin en Captein te Biddinghuizen

Het bestuur nodigt u uit deel te nemen aan de voorjaarsexcursie van de Holland Holstein Herds op donderdag 9 februari a.s. We zijn welkom op het bedrijf van de familie Grin, “Kolhorner Holsteins” en het bedrijf van de familie Captein, “Caps Farm”, beide te Biddinghuizen. De excursie is in samenwerking met hoofdsponsor Spinder.

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:
10.00 – 12.00 uur Rondleiding op “Kolhorner Holsteins”
Adres: Ellerweg 26, 8256 RT Biddinghuizen

12.15 – 13.30 uur Warme maaltijd in het mooie hanze stadje Elburg bij Restaurant de Haas.
Adres: Jufferenstraat 21, 8081 CP Elburg

13.45 – 15.45 uur Rondleiding op “Caps Farm”
Adres: Zeebiesweg 42, 8256 PG Biddinghuizen

Kolhorner Holsteins
De familie Grin heeft in Biddinghuizen een bedrijf met 250 melkkoeien en 170 stuks jongvee. Het bedrijf heeft een aantal jaar geleden een nieuwe ligboxen stal gebouwd, voorzien van 4 melkrobots. De productie is 11.200 kg melk met 4.20% vet en 3.50% eiwit. Het fokdoel is gericht commercieel melken met goed werkbare koeien. Piet en Anje nemen regelmatig deel aan regionale keuringen, als ook aan de Holland Holstein sHow. De veestapel stamt voor 75% af van de in het verleden aangekochte Etazon Frona. Een andere belangrijke koefamilie op het bedrijf zijn de Cinderella’s.

De familie Grin nodigt ons uit om hun bedrijf te komen bekijken.


Caps Farm

De familie Captein melkt in de Flevopolder 115 koeien met robots. Daarnaast hebben ze 140 stuks jongvee. De productie is 12.257 kg melk, met 3.54% vet en 3,28% eiwit. De belangrijkste koefamilie’s, met hun prefix Caps, zijn de Mairy en de Angela’s, waarvan stieren bij KI Kampen en bij het Duitse RSH staan. Ton en Jolanda Captein nemen deel aan regionale keuringen. In 2011 is een nieuwe stal gebouwd welke voorzien is van Spinder stalinrichting.

Familie Captein en hoofdsponsor Spinder nodigen ons van harte uit om een kijkje te komen nemen in de stal.

Kosten
Voor deze excursie, inclusief warme maaltijd, wordt een bijdrage gevraagd van € 25,00 per persoon. Gelieve het bedrag op deze dag contant te voldoen.

Opgave
Wilt u mee met deze excursie dan kunt u zich hiervoor opgeven bij het secretariaat t/m 7 februari 2017. Opgave per mail: secretariaat@hollandholsteinherds.nl of 06-27495266.
Deze excursie wordt georganiseerd voor de leden van de Holland Holstein Herds, ook mag u een introducé meenemen.

Graag tot ziens op 9 februari a.s.!!

Terug naar het overzicht