Jenz van der Meer beste nieuwkomer HHH show 2016

Hallo Young Breeders,

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven over de HHH show. Mijn naam is Jenz van der Meer 16 jaar en kom uit Hallum dat ligt boven in Friesland. Ik heb dit jaar voor de eerste keer mee gedaan aan de HHH show. Wij fokken jongvee op en zou met een eigen pink lopen maar er was een fout bij onze dierenarts gebeurd. Dus de uitslag van het bloed was niet binnen gekomen. En daardoor mocht mijn eigen pink niet mee doen aan de HHH show. Er is toen geregeld dat ik met een ander zijn pink mocht lopen. En daardoor kon ik nog wel mee doen aan de HHH show. En ben toen in de top 5 geëindigd.

Ik vond het leuk om met de HHH show mee te doen het was heel gezellig. Uiteindelijk ben ik ook nog als beste nieuwkomer uit geroepen van het jaar.